TÜRKMENISTANYŇ WE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERI TELEFON ARKALY BIRNÄÇE MESELELERI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2020-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.W.Lawrow bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meseleleriniň birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň üçünji duşuşyga görülýän taýýarlyklara aýratyn üns berildi.