«GARAŞSYZ, BAKY BITARAP TÜRKMENISTANYŇ PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ HATYRASYNA HALKARA HYZMATDAŞLYGY» ATLY HALKARA MASLAHATYŇ JEMLERI BOÝUNÇA TEGELEK STOL GEÇIRILDI

15-nji aprelde Aşgabatda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahat üstünlikli tamamlandy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda çäräniň netijeleri boýunça tegelek stol geçirildi. Onda   maslahatyň esasy ugurlary beýan edildi. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory Esen Aýdogdyýew alyp baryjy hökmünde çykyş etdi.

Çärä Turkmenistanyn Daşary işler ministrliginiñ Halkara gatnaşyklary institutynyñ rektory J.Gurbangeldiýew, Magtymguly adyndaky Tûrkmen döwlet uniwersitetiniñ rektory B.Orazdurdyýewa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň prorektory N.Şyhlyýew, Birleşen Milletler Guramasynyñ Merkezi Aziýada Öñüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniñ ýolbaşçysynyñ orunbasary F.Saprykin, Birleşen Milletler Guramasynyñ Türkmenistandaky wagtlaýyn utgaşdyryjysy, Birleşen Milletler Guramasynyñ Çagalar Gaznasynyñ Türkmenistandaky wekili K.Weýgand, Durnukly ösüş maksatlary boýunça ýaş ilçiler, şeýle-de birnäçe ýokary okuw mekdeplerň professor-mugallymlary we talyplary gatnaşdy.

«Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahat halkara işlerde parahatçylygyň we ynanyşmagyň ähmiýeti barada wekilçilik edýän guramasynyň adyndan her bir gatnaşyjynyň pikirleri beýan edilen netijeli interaktiw giňişligine öwrüldi. Bu ugurda hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça pikir alşyldy.  

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny geçirmegiň konsepsiýasynda berkidilen ýurtlaryň we halklaryň arasynda parahatçylygy hem-de ynanyşmagy berkitmek ugrunda eden işleri barada aýratyn nygtalyp geçildi.