ÝHHG-NIŇ METBUGAT AZATLYGY BOÝUNÇA WEKILI BILEN HYZMATDAŞLYK MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2023-nji ýylyň 10-njy iýulynda, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň metbugat azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeýro bilen gepleşikler geçirdi.

Duşuşygyň dowamynda hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri, şeýle hem metbugat azatlygy boýunça wekiliniň mandatyna degişli ÝHHG-niň üçünji ölçeginiň çäklerinde alnyp barylýan bilelikdäki işleriň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

W.Hajiýewiň bellemegine görä, soňky ýyllaryň içinde bu ugurdaky hyzmatdaşlyk täze derejä çykmak bilen, ulgamlaýyn häsiýete eýe boldy. Türkmenistan bilen wekiliň Edarasynyň arasyndaky oňyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmek nukdaýnazaryndan, bilelikdäki işleriň wajyp bolup durýandygy nygtaldy.

Taraplaryň belleýşi ýaly, ÝHHG-niň Aşgabatdaky wekilhanasy bilen bilelikde yzygider esasda dürli çäreler geçirilýär, olar habarçylaryň we jemgyýetçilik bilen gatnaşyklar ulgamynyň hünärmenleriniň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmaga, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň sanly geçişine ýardam bermäge we ş.m. gönükdirilendir.

Taraplar şeýle hem Türkmenistanda milli we sebit derejelerinde metbugat ulgamynda bilelikdäki çäreleri geçirmäge taýýarlyklaryny bildirdiler.